Ministerie - social og trivsel

Formål

I dette ministerie arbejder vi for at skabe en samhørighed på tværs af køn og aldersgrupper i vores klub.

Dette kan være aktiviteter på gruppeniveau, årgang eller hele klubben.

Aktiviteter/arrangementerne kan være internt såvel som eksternt, og behøver ikke nødvendigvis at have noget med håndbold at gøre. Det kunne være en tur i bowling, teambuilding osv.


Ansvarlig